Esbjerg

Pole & Aerial Hoop

Vilkår og betingelser

TERMS AND CONDITIONS

1. Medlemskabet

Et medlemskab er personligt og starter ved tilmelding samt betaling, og kan ikke benyttes af andre end medlemmet. Dine oplysninger bliver kun brugt i forbindelse med oprettelse af medlemskab og videregives ikke til tredjepart. Ændringer i persondata som fx navn, adresse, e-mail, telefonnummer mv. skal øjeblikkeligt meddeles til Pole Addict. Det er medlemmets ansvar, at Pole Addict altid har de korrekte oplysninger.

Fortrydelsesret: Såfremt dit medlemskab er købt online har du 14 dages fortrydelsesret. I tilfælde af fortrydelse af medlemskab tilkommer et oprettelsesgebyr på 199 kr.

2. Varighed og medlemskabstyper

PBS-medlemskaber er fortløbende medlemskaber og løber, indtil de opsiges i henhold til pkt. 14.

Vores forskellige muligheder for abonnementstyper kan ses under Priser/Medlemskaber på vores hjemmeside www.Poleaddict.dk .

Vær opmærksom på, at ved kampagnetilbud (midlertidige tilbud) overgår medlemmet automatiske til Pole Unlimited inkl. Hoop, når bindingsperioden er slut. Hvis man ikke ønsker dette, skal dette meddeles til studiet senest 32 dage før endt bindings periode.

Vi garanterer, at der er ledige pladser hver uge, men vi kan ikke garantere plads på specifikke hold, da booking foregår efter ”først-til-mølle”-princippet.
Ved fyldte hold, kommer du automatisk på venteliste, og vil modtage en mail, når der er plads på holdet.

​ Ved ændring af medlemskab, sendes en mail til info@poleaddict.dk Skal ændringen træde i kraft i først kommende måned, skal mailen sendes senest d. 10. i indeværende måned.

3. Umyndige medlemmer

Er en person under 18 år eller umyndig, kan PBS-medlemskab kun opnås, hvis en værge tegner et medlemskab for personen for værgens regning. Medmindre personen under 18 år, med forældrenes samtykke, selv kan betale for medlemskabet ved tilmelding til Betalingsservice.

4. Afmelding af holdreservation

Er et medlem forhindret i at benytte en holdreservation, skal der meldes afbud senest 3 timer før starttidspunktet. Såfremt et medlem ikke:

1) afmelder en holdreservation til tiden eller 2) fremmøder sig på holdet, opkræves medlemmet et gebyr efter gældende takst (kr. 35,-).
Bøden frigiver ikke holdreservationen.

Afbud til ene-lektioner, privat timer og semi privat timer skal meldes senest dagen før kl, 12:00 via sms eller mail. Ved afbud eller udeblivelse er det ikke muligt at få den afmeldte lektion godtgjort, og pengene refunderes ikke.

5. Ordensregler

Under træning skal der altid anvendes beklædning, der er beregnet til indendørs træning. Husk stofklud til aftørring af pole’n. Udstyr og faciliteter skal ryddes op, efterhånden som træningen skrider frem. Husets regler skal overholdes, samt regler omkring tilladte hjælpemidler. Pole Addict forbeholder sig retten til at udmelde et medlem, hvis vedkommende ikke efterlever vores ordensreglement, som forefindes i centeret.

6. Betaling

Ved oprettelse af et PBS-medlemskab tilmeldes aftalen NETS, og har et månedligt gebyr på 9 kr. Der betales kontant eller via MobilePay, for oprettelsesgebyr og for perioden fra oprettelse til første betaling via PBS.
Herefter bliver ydelsen trukket d. 1. i hver måned forudbetalt. Det er medlemmets ansvar, at sørge for at PBS-aftalen er tilmeldt korrekt.

7. For sen betaling

Betales den løbende ydelse ved PBS-medlemskab ikke til den aftalte tid, udsendes en rykker via e-mail til medlemmet og desuden opkræves der et rykkergebyr efter gældende takst pt. kr. 100,-

Pole Addict forbeholder sig ret til at opkræve det skydige beløb via advokat eller inkasseo firma, samt at rapporterer dårlige betalere til RKI (Riber Kredtit informaion)


8. Opsigelse af medlemskaber

Medlemskaber kan opsiges med et varsel på løbende måned plus en måned. Du kan kun opsige dit medlemskab via e-mail jf. pkt. 17.
Udmeldelsen er kun gyldig når Pole Addict har sendt dig en bekræftelse på opsigelsen. Der kan ikke ske opsigelse, så længe medlemskabet er sat i bero eller i en bindingsperiode. Er medlemskabet sat i bero, skal dette aktiveres igen, hvorefter der kan ske opsigelse med gældende varsel.

9. Bero

Medlemskabet kan sættes i bero inden den 10. i måneden pr. mail, i op til 3 mdr. Der skal opgives start- og slutdato for beroperioden. For hver beroperiode betales der gebyr efter gældende takst pt. kr. 49,-. Ved graviditet og lignende kan reglerne om bero tilsidesættes.

10. Helbredstilstand og personskade

Al træning sker på eget ansvar. Et medlem er selv ansvarlig for at være i en helbredstilstand, der tillader deltagelse i aktiviteter hos Pole Addict.
Pole Addict tager ikke ansvar for personskader på et medlem som følge af en ulykke eller andre besøgendes handlinger eller mangelfulde handlinger.

Der gives ikke garanti for vægttab.

11. Værdigenstande

Pole Addict anbefaler, at alle genstande af værdi opbevares inde i holdsalen under træning. Pole Addict bærer ikke ansvar for tab på grund af tyveri eller tingskade. Dog må store tasker, jakker og sko ikke medbringes i træningslokalerne

12. Udelukkelse af medlem

Pole Addict kan til enhver tid – uden angivelse af grund – afbryde enhver aftale om medlemskab med øjeblikkelig virkning. I så fald tilbagebetales samtlige uudnyttede forudbetalinger.

13. Ændring af medlemsbetingelser og hold m.m.

Pole Addict kan ændre medlemsbetingelserne inkl. priser med et varsel på 60 dage. Ændringer meddeles ved opslag i centeret og via medlemsgruppen på Facebook.
Pole Addict har ret til at foretage sædvanlige ændringer i holdaktiviteter, lokaler, udstyr og åbningstider med dags varsel ved opslag i Pole Addict interne Facebook gruppe. “Pole Addict – Medlmmer” Desuden kan Pole Addict aflyse hold eller ændre instuktør/holdtype samme dag senest 1 time før holdets planlagte start.

Såfremt der ikke er minimum 2 medlemmer tilmeldt et hold 3 timer før planlagt hold start, bliver holder automatisk aflyst. Dette bliver sendt på mail og kan ses på booking siden.14. Polterabend og anden event baseret på undervisning:

Ved køb af polterabend og andet event baseret på undervisning, er arrangementet ikke booket før Pole Addict har modtaget depositum på 400,- DKK. Når depositum er betalt kan pengene ikke refunderes. 
Restbeløbet indbetales 5 dage før arrangementet, hvis der er frafald på deltagere efter de 5 dage, refunderes beløbet ikke. Dog kan man altid tilkøbe flere personer.

Arrangementet kan flyttes senest 5 dage før datoen for arrangementet, og flyttes arrangementet mere end en gang, pålægges et administrationsgebyr på 250,- DKK  per gang arrangementet flyttes.


15.  Ene-lektioner, privat timer og semi privat timer

Ved køb af ene-lektioner, privat timer og semi privat timer er ikke booket, før betalingen kan ses på Pole Addict bankkonto. Herefter kan arrangementet ikke aflyses og beløbet refunderes ikke ved udeblivelse.


16. Workshops

Ved løb af workshop(s) er tilmeldingen bindende og beløbet kan ikke blive refunderet Dog kan workshoppen videresælges til en anden person, hvis du bliver forhindret i at deltage.

Du kan altid holde dig opdateret på workshop, skema og ligende på workshoppens Facebook event, som du kan finde gennem Pole Addict Facebook side

Vær opmærksom på at du ikke kan deltage i workshoppen ved forsent fremmøde, og i den forbindelse vil beløbet for workshoppen ikke blive refunderet.

Ved køb af workshop(s) ved Pole Addict Fitness Studio acceptere du, at al træning i Pole Addicts lokaler foregår på eget anvar.


17. Kontakt

Alle rettelser, opsigelser og henvendelser skal ske pr. e-mail til info@poleaddict.dk


Din e-mail er kun gyldig, såfremt du får en bekræftelse på ændringen. Du finder vores kontaktoplysninger på vores hjemmeside www.poleaddict. dk

Såfremt der opstår tvivl om, hvorvidt et medlemskab er opsagt, skal medlemmet kunne bevise, at der uomtvisteligt er sket en opsigelse med dato og bekræftelse fra en af Pole Addicts e-mail konti – såfremt du ikke har fået svar indenfor 48 timer, så kontakt venligst studiet direkte, indenfor vores åbningstider.

18. Samtykke

Ved køb af medlemskab online anerkender du at du har læst og forstået Pole Addict Vilkår og betingelser.

31.01.2024