Esbjerg

Pole & Aerial Hoop

Privatlivspolitik

Hvem er vi

Vores webstedsadresse er: https://www.poleaddict.dk.

Persondatapolitik hos Pole Addict – Fitness Studio


Pole Addict – Fitness Studio IVS etableret på følgende adresse:

Skolebakken 137

6705 Esbjerg Ø

1. Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?

E-mail: info@poleaddict.dk

CVR. nr.: 39120267

2. Formål med og retsgrundlag for brug og behandling af dine personoplysninger

Vi bruger dine oplysninger til at administrere dit medlemskab; herunder oprettelse af månedlige kontingenter/bøder, adgang til vores bookingsystem samt at kunne komme i kontakt med det enkelte medlem.

3. Kategorier af personoplysninger

Vi behandler almindelige oplysninger som fx navn, adresse, alder, køn, mv.

Vi behandler IKKE personfølsomme oplysninger såsom CPR-nummer, helbredsmæssige forhold m.m. på vores medlemmer.

4. Modtagere eller kategori af modtagere

Som udgangspunkt er det alene Pole Addict, der anvender de personoplysninger, vi har om et medlem.

Studiet har retningslinjer for, hvilke konkrete personoplysninger, og hvornår, en medarbejder har adgang til personoplysninger om medlemmet. Eksempelvis er det som udgangspunkt alene studiets administrative medarbejder, som har adgang til alle oplysninger.

5. Opbevaring af personoplysninger

Overordnet opbevarer vi alene personoplysninger, så længe det er nødvendigt for at opfylde vores forpligtigelser. Herefter vil alle oplysninger blive slettet eller anonymiseret, således at oplysningerne ikke længere kan identificere dig.

6. Retten til at trække samtykke tilbage

Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte os på de kontaktoplysninger, der fremgår af pkt. 1.

Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.

7. Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til studiets behandling af oplysninger om dig.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Studiet kan tage et gebyr for dette arbejde. Dette skal være et rimeligt gebyr under hensyn til de administrative omkostninger ved at give de pågældende oplysninger. Datatilsynet skriver på deres hjemmeside, at den private dataansvarlige kan kræve 10 kr. for hver påbegyndt side, men at betalingen ikke kan overstige 200 kr.

Ret til berigtigelse

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig rettet.

Du har desuden ret til at klage til Datatilsynet, hvis du mener, at Pole Addict har overtrådt de gældende regler om beskyttelse af personoplysninger i vores behandling af dine oplysninger.

Cookies

Hvis du har en konto, og du logger ind på dette websted, vil vi opsætte en midlertidig cookie for at afgøre om din browser accpeterer cookies. Denne cookie indeholder ikke nogen personlige data og fjernes, når du lukker browseren.